OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kinh tế Nhật Bản phát triển mau lẹ là do

  • A. 
   Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, tập trung công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng.
  • B. 
   Số tiền bồi thường chiến phí và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc
  • C. 
   Do sự bóc lột tàn tệ của giới chủ nhân.
  • D. 
   Anh hưởng của cách mạng Nga 1905

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF