RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Khi quy đồng mẫu thức hai phân thức  \(\frac{2}{{4{x^2}{y^2}}}\) và  \(\,\frac{1}{{8{x^3}{y^3}}}\) nhân tử phụ đơn giản nhất của phân thức thứ 1 là 

   

  • A. 
   2x
  • B. 
   4xy
  • C. 
   8xy
  • D. 
   32xy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 40109

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA