OFF
OFF
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  It is important to note that such a happy marriage does not come about by accident, but it had taken years of dedicated work to bring this kind of relationship into existence.

  • A. 
   It is important
  • B. 
   by accident
  • C. 
   had taken
  • D. 
   into existence

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án D

  had taken ---> takes

  Chỉ cần dùng hiện tại đơn cho từ take là được

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NETLINK
QUẢNG CÁO
ON