RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  If you move to your left, you_____the church.

  • A. 
   will see
  • B. 
   are seeing
  • C. 
   has seen
  • D. 
   see

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13764

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • He is working very hard______get poor grades.
 • If you move to your left, you_____the church.
 • They moved to the city_____well - paying jobs.
 • She covered her knees______ a blanket.
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • I think I____ home across the park.
YOMEDIA