OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn những hành động đúng về an toàn điện trong những hành động dưới đây ?

  • A. 
   Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
  • B. 
   Thả diều gần đường dây điện  
  • C. 
   Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp 
  • D. 
   Tắm mưa gần đường dây diện cao áp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp 
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF