ON
ON
YOMEDIA
10NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho biết chất gì được trao đổi trong quá trình giao phối ở giun đất?

  • A. 
   Typhlosole
  • B. 
   Noãn
  • C. 
   Spermatophores
  • D. 
   Kén

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các tế bào trùng được trao đổi giữa hai con giun đất trong quá trình giao phối. Spermatophores là những gói tinh trùng. Họ trao đổi giữa các lỗ hở tuyến sinh dục của những con giun đất đang giao phối.

  Đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
ON