ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \((x^2+1)(x^3-7)\) tại \(x=2\) là: 

  • A. 
   \(5\)
  • B. 
   \(5\sqrt{2}\)
  • C. 
   \(5\sqrt{3}\)
  • D. 
   Đáp án khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  thay \(x=2\) vào \((x^2+1)(x^3-7)\) ta được \((2^2+1)(2^3-7)=5.1=5\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON