OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của chiếc pin mới mua . Cục pin nóng dần lên , điều này là tác dụng nào của dòng điện?

  • A. 
   tác dụng nhiệt       
  • B. 
   tác dụng từ
  • C. 
   tác dụng hóa học
  • D. 
   tác dụng sinh lí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cục pin nóng dần lên là  dưới tác dụng nhiệt của dòng điện.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 5528

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF