RANDOM
01RANDOM
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  Dòng điện động cơ có kí hiệu nào dưới đây: 

  • A. 
   \({U_{DC}}\)
  • B. 
   \({I_{DC}}\)
  • C. 
   \({U_{TC}}\)
  • D. 
   \({I_{TC}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Dòng điện động cơ có kí hiệu \({I_{DC}}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12803

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA