ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dấu tích Người Tối Cổ ở Việt Nam có niên đại

  • A. 
   30-43 vạn năm
  • B. 
   3-4 vạn năm
  • C. 
   20-43 vạn năm
  • D. 
   30-33vạn năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 13758

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID