ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đầu máy xe lửa hơi nước ở Anh được phát minh năm nào?

  • A. 
   1902
  • B. 
   1802
  • C. 
   1702
  • D. 
   1690

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11558

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Máy móc đầu tiên xuất hiện ở 
 • Đầu máy xe lửa hơi nước ở Anh được phát minh năm
 • Niu-tơn đã phát minh ra: 
 • Máy điện tín được phát minh ở
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Sắt là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất máy móc nên thế kỷ XIX được gọi là
YOMEDIA