ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á 

  • A. 
   Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
  • B. 
   Nền kinh tế phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.
  • C. 
   Có nền kinh tế phát triển hiện đại. 
  • D. 
   Các quốc gia Đông Nam Á có nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu và kém phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B.

  Đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á  nền kinh tế phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.

  Giải thích: (trang 54 SGK Địa lí 8).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 144403

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID