OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không chứng tỏ thú mỏ vịt thuộc bộ thú huyệt

  • A. 
   Đẻ trứng
  • B. 
   Đẻ con 
  • C. 
   Con sơ sinh liếm sữa do mẹ tiết ra.
  • D. 
   Thú mẹ chưa có núm vú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đẻ con là đặc điểm không chứng tỏ thú mỏ vịt thuộc bộ thú huyệt.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 21480

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON