OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của bữa ăn thường ngày ra sao?

  • A. 
   Có từ 3 – 4 món
  • B. 
   Được chế biến nhanh gọn, thực hiện đơn giản
  • C. 
   Gồm 3 món chính và 1 đến 2 món phụ
  • D. 
   Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Đặc điểm của bữa ăn thường ngày là:

  + Có từ 3 – 4 món; Được chế biến nhanh gọn, thực hiện đơn giản

  + Gồm 3 món chính (canh, mặn, xào) và 1 đến 2 món phụ (rau, củ trộn…)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF