OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Các món ăn trong bữa ăn hàng ngày bao gồm các món nào?

  • A. 
   Canh, dưa chua
  • B. 
   Món mặn
  • C. 
   Món xào
  • D. 
   Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Các món ăn trong bữa ăn hàng ngày bao gồm:

  + Các món chính: canh, mặn, xào

  + Các món phụ: dưa chua chấm muối, rau hoặc củ trộn

  Đảm bảo cho 1 bữa ăn của gia đình có đầy đủ các chất dinh dưỡng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF