OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm các kiểu khí hậu lục địa là:

  • A. 
   Mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng khô;  
  • B. 
   Lượng mưa trung bình năm 200-500mm;
  • C. 
   Độ bốc hơi lớn, độ ẩm thấp; hoang mạc và bán hoang mạc phát triển.
  • D. 
   Tất cả các phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Đặc điểm khí hậu lục địa: mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng khô; lượng mưa trung bình năm 200-500mm; độ bốc hơi lớn, độ ẩm thấp; hoang mạc và bán hoang mạc phát triển.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 144280

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON