OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến?

   

  • A. 
   x2 + y +1
  • B. 
   x3 - 2x2 + 3
  • C. 
   xy + x2 - 3
  • D. 
   xyz - yz +3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đa thức x3 - 2x2 + 3 là đa thức một biến 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 48152

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON