OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu tay quay- con trượt và cơ cấu tay quay - thanh lắc khác nhau ở : 

  • A. 
   Tay quay
  • B. 
   Thanh truyền
  • C. 
   Thanh lắc
  • D. 
   Giá đỡ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF