OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho số phức \(z = \left( {{m^2} + m - 2} \right) + \left( {{m^2} - 1} \right)i\,(m \in R)\). Tìm giá trị của m để z là số thuần ảo và khác 0.

  • A. 
   m=1
  • B. 
   m=2
  • C. 
   m=-2
  • D. 
    \(m = \pm 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  z là số thuần ảo và khác 0 khi và chỉ khi:

  \(\left\{ \begin{array}{l} {m^2} + m - 2 = 0\\ {m^2} - 1 \ne 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow m = - 2.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 1081

Loại bài Bài tập

Chủ đề Số phức

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON