OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh bằng a và các góc phẳng đỉnh B đều bằng 600

   Cặp đường thẳng nào sau đây không vuông góc với nhau?

  • A. 
   B’C và AD’  
  • B. 
   BC’ và A’D
  • C. 
   B’C và CD’
  • D. 
   AC và B’D’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   Tam giác CB’D’ có ba cạnh bằng a, a√3,a√3 nên không thể vuông tại B’

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 46759

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON