RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho hình chữ nhật ABCD với AC=2AB. Gọi Q là phép quay tâm A góc quay \(\varphi  = (AB,AC),\) V là phép vị tự tâm A tỉ số 2, F là phép hợp thành của V và Q. F biến đường tròn tâm B, bán kính BA thành đường nào sau đây?

  • A. 
   Đường tròn tâm D, bán kính DB.
  • B. 
   Đường tròn tâm C, bán kính CA.
  • C. 
   Đường tròn tâm D, bán kính DC. 
  • D. 
   Đường tròn tâm A, bán kính AC.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \({V_{\left( {A,2} \right)}}(B) = B'\) sao cho \(\overrightarrow {AB'}  = 2\overrightarrow {AB} \) như hình vẽ.

  \({Q_{\left( {A;\varphi } \right)}}(B') = C\)

  Qua V đường tròn tâm B bán kính BA biến thành đường tròn tâm \(B',\) bán kính B’A.

  Qua Q đường tròn tâm B’ bán kính B’A biến thành đường tròn tâm C, bán kính CA.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8754

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA