RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường tròn (I;R) và (I’;2R) tiếp xúc ngoài nhau tại O, d là đường thẳng tiếp xúc với hai đường tròn tại O. Gọi V là phép vị tự tâm O tỉ số k. Đ là phép đối xứng qua đường thẳng d, F là phép hợp thành của Đ và V. Với giá trị của k bằng bao nhiêu thì F biến (I;R) thành (I’;2R)?

  • A. 
   k=2
  • B. 
   k=-2
  • C. 
   \(k =  - \frac{1}{2}\)
  • D. 
   \(k = \frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Qua phép đối xứng Đ trục d, đường tròn I biến thành \({I_1}.\)

  Qua phép tịnh tiến V tỉ số 2, \({I_1}\) biến thành I’.

  Vậy k=2.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8755

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA