RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho các khẳng định sau:

  (I) Hai hình vuông bất kì đều đồng dạng nhau.

  (II) Bất kì hai tam giác cân nào cũng đồng dạng nhau.

  (III) Bất kì hai hình chữ nhật nào cũng đồng dạng nhau.

  (IV) Hai đoạn thẳng bất kì luôn đồng dạng nhau.

  Có bao nhiêu khẳng định đúng?

  • A. 
   1
  • B. 
   2
  • C. 
   3
  • D. 
   4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (I) là khẳng định đúng: Mội đa giác đều có cùng số cạnh đều đồng dạng nhau.

  (II) là khẳng định sai, ví dụ: Tam giác đều là một tam giác cân và nó không đồng dạng với tam giác vuông cân.

  (III) là khẳng định sai, ví dụ hình vuông là hình chữ nhật nhưng nó không đồng dạng với một hình chữ nhật bất kì có độ dài hai cạnh kề không bằng nhau.

  (IV) là khẳng định đúng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8756

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA