RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho điện trở R = 15Ω. Khi mắc điện trở này vào hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là bao nhiêu?

  • A. 
   0,4V
  • B. 
   0,2V
  • C. 
   0,04V
  • D. 
   4V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cường độ dòng điện chạy qua mạch là:

  ADCT:   \(I=\frac{U}{R}\)= 0,4 A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 5912

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA