RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  cho đa thức \(x^2-6x+9\)

  Phân tích đa thức trên  thành nhân tử ta được kết quả nào sau đây?

  • A. 
   \((x-3)^2\)
  • B. 
   \((x+3)^2\)
  • C. 
   \((x-2)(x+2)\)
  • D. 
   \((x+1)^2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 16006

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA