ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chiếu một tia sáng qua quang tâm của một thấu kính phân kì, theo phương không song song với trục chính. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẽ đi theo phương nào?

  • A. 
   Phương bất kì.
  • B. 
   Phương lệch ra xa trục chính so với tia tới.
  • C. 
   Phương lệch lại gần trục chính so với tia tới.
  • D. 
   Phương cũ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiếu một tia sáng qua quang tâm của một thấu kính phân kì, theo phương không song song với trục chính. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẽ đi theo phương Phương cũ.

  Vì Trục chính của một thấu kính phân kỳ đi qua một điểm O trong thấu kính mà mọi tia sáng qua điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng. Điểm O gọi là quang tâm của thấu kính

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
OFF