ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây gây nổ khi trộn với nhau:

  • A. 
   H2 và O2
  • B. 
   H2 và Cl2
  • C. 
   CH4 và H2
  • D. 
   CH4 và O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON