YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Are there .... lamps on the wall?

  • A. 
   any
  • B. 
   a
  • C. 
   some
  • D. 
   more

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 14088

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • .... awful restaurant!
 • Are there .... lamps on the wall?
 • How many rooms are there in your house?
 • ______ interesting the film is!
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • The living – room ______ a table nd four armchairs.
YOMEDIA