YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 36.5 trang 79 SBT Vật lý 9

Bài tập 36.5 trang 79 SBT Vật lý 9

Trên cùng một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới một hiệu điện thế xác định, nếu dùng dây dẫn có đường kính tiết diện giảm đi một nửa thì công suất hao phí vì toả nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng lên hai lần.

B. Tăng lên bốn lần.

C. Giảm đi hai lần.

D. Giảm đi bốn lần.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có công thức tính tiết diện dây dẫn tròn là: S=πd2/4(d: là đường kính của tiết diện dây dẫn).

- Do đường kính giảm đi một nửa nên tiết diện giảm đi 4 lần (S tỉ lệ thuận với d2).

S giảm đi 4 lần nên điện trở R tăng 4 lần (S tỉ lệ nghịch với điện trở).

R tăng 4 lần nên công suất hao phí Php tăng 4 lần (do Php tỉ lệ thuận với điện trở R).

- Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.5 trang 79 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA