OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 19.3 trang 41 SBT Vật lý 7

Bài tập 19.3 trang 41 SBT Vật lý 7

Hình 19.1a mô tả một mạch điện và hình 19.1b mô tả một mạch nước.

Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   a. Hãy ghi sự tương tự vào chỗ trống trong các câu sau đây :

   - Nguồn điện tương tự như ...

   - Ống nước dẫn tương tự như ...

   - Công tắc điện tương tự như ...

   - Bánh xe nước tương tự như ...

   - Dòng điện tương tự như ...

   - Dòng nước là do nước dịch chuyển còn dòng điện là do ...

   b. Hãy ghi sự khác nhau vào chỗ trống trong các câu sau :

   Ống nước bị hở hay bị thủng thì nước chảy ra ngoài, còn mạch điện bị hở thì ... 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

   a. Sự tương tự :

   - Nguồn điện tương tự như máy bơm nước.

   - Ống nước dẫn tương tự như dây dẫn điện.

   - Công tắc điện tương tự như van nước.

   - Bánh xe nước tương tự như quạt điện.

   - Dòng điện tương tự như dòng nước.

   - Dòng nước là do nước dịch chuyển còn dòng điện là do các điện tích dịch chuyển.

   b. Sự khác nhau :

   Ống nước bị hở hay bị thủng thì nước chảy ra ngoài, còn mạch điện bị hở thì không có dòng điện ( không có dòng các điện tích dịch chuyển có hướng).

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.3 trang 41 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF