ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 17 về Dòng điện trong chất bán dẫn online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Phát biểu nào sau đây về tranzito là chính xác?

  • A. Một lớp bán dẫn loại p kẹp giữa hai lớp bán dẫn loại n là tranzito n-p-n
  • B. Một lớp bán dẫn loại n mỏng kẹp giữa hai lớp bán dẫn loại p không thể xem là tranzito
  • C. Một lớp bán dẫn loại p mỏng kẹp giữa hai lớp bán dẫn loại n luôn có khả năng khuếch đại
  • D. Trong tranzito n-p-n, bao giờ mật độ hạt tải điện miền êmitơ cũng cao hơn miền bazơ.
  • A. Nó không phải là kim loại, cũng không phải là điện môi
  • B. Hạt tải điện trong đó có thể là êlectron và lỗ trống
  • C. Điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất, và các tác nhân ion hoá khác.
  • D. Cả ba lí do trên
 •  
   
 • Câu 3:

  Chất bán dẫn có những loại hạt tải điện nào?

  • A. Electron
  • B. Lỗ trống.
  • C.  Electron và lỗ trống
  • D. Electron và ion
  • A. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích dương.
  • B. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích âm.
  • C. Bán dẫn pha tạp chất trong đó chứa các ion trung hòa điện.
  • D. Cả ba ý trên.
 • IN_IMAGE
  • A. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích dương.
  • B. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích âm.
  • C. Bán dẫn pha tạp chất trong đó chứa các ion trung hòa điện.
  • D. Cả ba ý trên.
 • Câu 6:

  Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử – lỗ trống bằng 10-13 lần số nguyên tử Si. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là: 

  • A. 1,205.1011 hạt.   
  • B. 24,08.1010 hạt.
  • C. 6,020.1010 hạt
  • D. 4,816.1011 hạt.
 • ADSENSE
 • Câu 7:

  Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng? 

  • A. Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi.
  • B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.
  • C. Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.
  • D.  Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.
 • Câu 8:

  Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là: 

  • A. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.
  • B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.
  • C. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.
  • D. Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.
  • A. Electron tự do và lỗ trống đều chuyển động ngược chiều điện trường.
  • B. Electron tự do và lỗ trống đều mang điện tích âm.
  • C. Mật độ các hạt tải điện phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, mức độ chiếu sáng.
  • D. Độ linh động của các hạt tải điện hầu như không thay đổi khi nhiệt độ tăng.
 • Câu 10:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

  • A. Cấu tạo của điốt bán dẫn gồm một lớp tiếp xúc p-n.
  • B. Dòng electron chuyển qua lớp tiếp xúc p-n chủ yếu theo chiều từ p sang n.
  • C. Tia ca tốt mắt thường không nhìn thấy được. 
  • D. Độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng.
MGID
OFF