RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất bán dẫn có những loại hạt tải điện nào?

  • A. 
   Electron
  • B. 
   Lỗ trống.
  • C. 
    Electron và lỗ trống
  • D. 
   Electron và ion

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Chất bán dẫn có hai loại hạt tải điện là electron và lỗ trống.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11410

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA