RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bán dẫn loại P là gì?

  • A. 
   Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích dương.
  • B. 
   Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích âm.
  • C. 
   Bán dẫn pha tạp chất trong đó chứa các ion trung hòa điện.
  • D. 
   Cả ba ý trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Bán dẫn có hạt tải điện dương gọi là bán dẫn loại p hay bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11411

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA