ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Vật lý 11

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Vật lý 11

Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N. Tình huống nào dưới đây chắc chắn không thể xảy ra ?

A. M và N nhiễm điện cùng dấu.

B. M và N nhiễm điện trái dấu.

C. M nhiễm điện, còn N không nhiễm điện.

D. Cả M và N đều không nhiễm điện. 

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 3 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF