ON
ON
YOMEDIA
15AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 5: Illiteracy - Nạn mù chữ

Bài giảng Unit 5 Illiteracy của môn Tiếng Anh lớp 11 sau đây giới thiệu đến các em các nội dung về Nạn mù chữ qua các phần Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary. Bên cạnh đó HOC247 còn cung cấp thêm các câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống hỏi đáp để các em ôn tập, phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

ANYMIND360-ADSENSE/
OFF
ON