OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm

Lễ kỉ niệm là nội dung các em sẽ tìm hiểu ở Unit 8 Celebrations của môn Tiếng Anh lớp 11. Bài giảng gồm các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary với đầy đủ nội dung bám sát chương trình SGK. Ngoài ra, để ôn tập và chuẩn bị bài tốt các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề thế giới công việc sẽ giúp các em có thể phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó nhanh chóng, hiệu quả.

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Chủ đề Tiếng Anh 11

OFF