ON
ON
YOMEDIA
13AMBIENT

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 13: Hobbies - Sở thích

Unit 13 Hobbies - Sở thích bao gồm 5 phần cơ bản Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary, ở mỗi phần cụ thể sẽ cung cấp cho các em học sinh phần tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh Lớp 11. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Sở thích giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng liên quan cũng như rèn luyện kỹ năng hội thoại.

ANYMIND360-ADSENSE/
OFF
ON