OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 13 lớp 11 Speaking - Hội thoại Hobbies


Bài học Unit 13 Hobbies phần Speaking các em lập đoạn hội thoại hỏi và trả lời về sở thích cá nhân của mình.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 13 Speaking Task 1

Work in pairs. Say which of the following you should like/not like to do and why. (Làm việc theo cặp. Nói điều nào dưới đây bạn thích/không thích làm và tại sao.)

Guide to answer

A: What is your hobby?

B: My hobby is reading book.

A: Why do you like it?

B: Because it makes me happy and comfortable. Besides, books help me become knowledgeable.

 • C: Do you like swimming?
 • D: Yes, of course. I often go swimming three times a week.
 • C: Why do you like it?
 • D: Because swimming help me more healthy, sometimes I feel relax and reduce stress.

A: Is your hobby fishing?

B: Oh, no. I like stamp-collecting.

A: Why?

B: I feel comfortable and happy when I have time to collect stamp. Besides, I can know more about the history of the stamp. 

2. Unit 13 Speaking Task 2

Lan is talking to Huong about her hobby of collecting books. Practise reading their dialogue with a partner. (Lan nói chuyện với Hương về sở thích sưu tầm sách. Thực hành bài đối thoại của họ với một bạn học.)

Bài dịch hội thoại Speaking Task 2

 • Hương: Lan, sở thích của bạn là gì?
 • Lan: À, mình thích sưu tập sách.
 • Hương: Bạn có thể cho mình biết bạn sưu tập sách như thế nào?
 • Lan: Được chứ, việc này phải được thực hiện thường xuyên. Bất cứ khi nào mình tìm thấy một cuốn sách thú vị mình mua nó ngay lập tức.
 • Hương: Bạn mua sách ở đâu?
 • Lan: Mình mua từ một hiệu sách gần nhà mình và một số sách khác từ gian hàng sách cũ. Đôi khi bạn bè của mình, cha mẹ mình cho mình một ít.
 • Hương: Làm thế nào để bạn sắp xếp bộ sưu tập của bạn?
 • Lan: Mình phân loại chúng thành các loại khác nhau và mỗi thể loại để ở một góc của kệ sách với một thẻ tên trên đó.
 • Hương: Lan, bạn định làm gì tiếp theo?
 • Lan: Minh nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục làm cho bộ sưu tập của mình phong phú hơn.

3. Unit 13 Speaking Task 3

Work with a partner. Make a similar dialogue about collecting stamps. Use the suggestions below. (Làm việc với một bạn học. Thực hiện một cuộc đối thoại tương tự về việc sưu tập tem. Sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Guide to answer

 • A: What is your hobby, Nam?
 • B: Well, I like collecting stamps.
 • A: Could you tell me how you collect your stamps?
 • B: Well, this must be done reguiarly. Whenever a new kind of stamp is issued. I buy it immediately. And I ask my friends, inland or overseas, to give me the stamps in their countries. Sometimes I exchange my stamps with my friends'.
 • A: How do you organize your collection?
 • B: I classify them according to the countries or to the categories: animals, plants, flowers, ...
 • A: What do you plan to do next, Nam?
 • B: I think I'll continue to make my collection richer and richer.
RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Hỏi đáp Speaking Unit 13 Lớp 11

Trên đây là nội dung bài học Speaking Unit 13 Lớp 11, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

MGID
ON