RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm về Hai đường thẳng chéo nhau, hai đường thẳng song song có đáp án

27/02/2020 765.13 KB 164 lượt xem 5 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200227/975428069758_20200227_161729.pdf?r=991
ANYMIND
Video-Banner

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Trắc nghiệm về Hai đường thẳng chéo nhau, hai đường thẳng song song có đáp án. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho bài thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

 

 

TRẮC NGHIỆM HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU, HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

DẠNG 0: LÝ THUYẾT

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng chéo nhau khi chúng không có điểm chung.

B. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau.

C. Hai đường thẳng song song nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.

D. Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng thì hai đường thẳng đó chéo nhau.

Câu 2:  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.   

B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.                                    

C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.                                    

D. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.

Câu 3: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

D. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.

Câu 4: Hãy chọn câu đúng?

A. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không có điểm chung.

C. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

D. Không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a và b thì ta nói a và b chéo nhau.

Câu 5: Hãy chọn câu đúng?

A. Nếu ba mặt phẳng cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó đồng qui.

B. Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến, nếu có, của chúng sẽ song song với cả hai đường thẳng đó.

C. Nếu hai đường thẳng a và b chéo nhau thì có hai đường thẳng p và q song song nhau mà mỗi đường đều cắt cả a và b.

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau.

Câu 6: Cho hai đường thẳng phân biệt a và b cùng thuộc mp \((\alpha )\).

Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a  và b?

A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

Câu 7: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Lấy A, B thuộc a và C, D thuộc b. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về hai đường thẳng AD và BC?

A. Có thể song song hoặc cắt nhau.                            B. Cắt nhau.

C. Song song nhau.                                                      D. Chéo nhau.

Câu 8: Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong đó a // b. Khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Nếu a // c thì b // c.

B. Nếu c cắt a thì c cắt b.

C. Nếu \(A \in a\) và \(B \in b\) thì ba đường thẳng a, b, AB cùng ở trên một mặt phẳng.

D. Tồn tại duy nhất một mặt phẳng qua a và b.

Câu 9: Cho đường thẳng a nằm trên mp (P), đường thẳng b cắt (P) tại O và O không thuộc a.

Vị trí tương đối của a và b là

A. chéo nhau.                    B. cắt nhau.                       C. song song nhau.            D. trùng nhau.

{-- xem tiếp nội dung Trắc nghiệm về Hai đường thẳng chéo nhau, hai đường thẳng song song có đáp án ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Trắc nghiệm về Hai đường thẳng chéo nhau, hai đường thẳng song song có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án câu hỏi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài thi sắp tới.

 
 

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA