RANDOM
AMBIENT

Đề thi HK2 môn Sinh học 6 năm 2020 - Trường THCS Trần Hưng Đạo có đáp án

29/06/2020 1016.77 KB 133 lượt xem 1 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200629/97367949483_20200629_162408.pdf?r=5119
ANYMIND
Video-Banner

Hoc247 xin giới thiệu đến bạn đọc Đề thi HK2 môn Sinh học 6 năm 2020 - Trường THCS Trần Hưng Đạo có đáp án bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm. điền từ và tự luận sẽ giúp các em kiểm tra các kiến thức này trong chương trình sinh học 6 đã học đồng thời củng cố các kỹ năng đã học để chuẩn bị thật tốt các kỳ thi sắp tới. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

 

 

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO                                      THI KIỂM TRA HỌC KỲ II

HỌ VÀ TÊN:………………………………………                              MÔN SINH 6

LỚP:……………………                                                               Không kể thời gian phát đề

Điểm

Chữ kí

 giám thị 1

Chữ kí

giám thị 2

Chữ kí

giám khảo 1

Chữ kí

giám khảo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

          I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D trước phương án trả lời đúng nhất: (3 điểm)

Câu 1: Điều kiện bên trong cần cho sự nảy mầm của hạt là:

A. Nước               B. Không khí             C. Nhiệt độ                                        D. Chất lượng hạt

Câu 2: Trong trồng trọt, sau khi gieo hạt, nếu trời lạnh quá có thể ủ rơm, rạ quanh gốc cây để giữ:

A. Nước               B. Không khí             C. Nhiệt độ thích hợp                       D. Đất

Câu 3: Đặc điểm cấu tạo của rêu thể hiện sự khác biệt so với thực vật ở cạn khác là:

A. Có thân                                                           B. Chưa có rễ chính thức                            

C.  Có lá                                                               D. Có chất diệp lục

Câu 4: Dương xỉ sinh sản bằng:

A. Đứt đoạn                    B. Bào tử                    C. Hạt                                     D. Tiếp hợp

Câu 5: Cây thông được xếp vào ngành hạt trần vì:

A. Chưa có hạt chính thức                                B. Hạt nằm trong quả

C. Hạt nằm lộ trên lá noãn hở                           D. Hạt không thực hiện chức năng sinh sản

Câu 6: Việc mà con người không nên làm dưới đây là:

A. Khai thác và đánh bắt các loài động, thực vật quý hiếm.

B. Tham gia xây dựng vườn thực vật, vườn quốc gia.

C. Bảo vệ môi trường sống của thực vật

D. Ngăn chặn phá rừng.

Câu 7: Tiêu chuẩn chính để phân biệt lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là:

A. Kiểu rễ                                                      B. Kiểu gân lá          

C. Số cánh hoa                                              D. Số lá mầm của phôi

Câu 8: Nhóm cây gồm toàn cây hạt trần là:

A. Ổi, cải, dừa                                               B. Trắc bách diệp, thông, kim giao

C. Thông, hoàng đàn, mít                            D. Lúa, tuế, kim giao.

*  Cho các cụm từ sau:

1. Rễ cọc                                                                   2. Rễ chùm               

3. Gân lá hình mạng                                                4. Gân lá song song hoặc hình cung                  

5. Thường có 3 hoặc 6 cánh hoa                          6. Thường có 4 hoặc 5 cánh hoa

7. Phôi có 1 lá mầm                                                8. Phôi có 2 lá mầm

Ghi các số (1,2,…, 8) trước các cụm từ trên vào chỗ (…).

Đặc điểm của lớp 1 lá mầm: ……………………………………………………………………

Đặc điểm của lớp 2 lá mầm: ……………………………………………………..……………..

{-- Nội dung đề và đáp án phần tự luận của Đề thi HK2 môn Sinh học 6 năm 2020 vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Đề thi HK2 môn Sinh học 6 năm 2020 - Trường THCS Trần Hưng Đạo có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:​

Chúc các em học tập tốt !

 
 

 

YOMEDIA