RANDOM
AMBIENT

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học lớp 8 có đáp án năm 2017 - Lần 2

29/07/2017 726.15 KB 2616 lượt xem 18 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2017/20170729/473599915725_20170729_113234.pdf?r=7418
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Dưới đây là nội dung Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 8 học kì 1 được Hoc247 sưu tầm và biên tập. Đề kiểm tra có cấu trúc gồm 6 câu trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận với nội dung các câu hỏi xoay quanh đến phần 1 về Lập trình đơn giản. Ngoài ra, đề còn có hướng dẫn giải chi tiết tiện cho các em trong việc tham khảo.

 

 

 
 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TIN HỌC 8 (LẦN 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

(Gồm: 6 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận)

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (5Đ)

Khoanh tròn vao các đáp án đúng trong các câu dưới đây

Câu 1. Câu nào sau đây đúng khi nói về biến:

 1. Biến là đại lượng do người lập trình đặt                     
 2. Biến có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
 3. Có một số biến có sẵn trong chương trình, không cần khai báo
 4. Tên biến có độ dài tùy ý

Câu 2.  Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?

A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)                                        B. (a.a  + b)(1 +  c)(1 + c)(1 + c)

C.  (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c)                                  D. (a2 + b)(1 + c)3

Câu 3. Từ khóa VAR dùng để làm  gì?

A. Khai báo Tên chương trình.                        B. Khai báo thư viện    

C. Khai báo Hằng                                           D. Khai báo Biến

Câu 4. Chọn đáp án trả lời đúng. Cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng thiếu là:

A. if  < câu lệnh > then < điều kiện >              B. if < điều kiện 1 > then < điều kiện 2 >

C. if < điều kiện > then < câu lệnh >               D. if < câu lệnh 1 > then < câu lệnh 2 >

Câu 5. Cấu trúc của một chương trình Pascal gồm mấy phần:

A. 2 phần                      B. 3 phần                      C. 1 phần                      D. 4 phần

Câu 6. Lệnh Readln dùng để:

 1. Khai báo tiêu đề chương trình.
 2. Tạm ngừng chương trình, cho đến khi người dùng nhấn phím Enter
 3. Kết thúc chương trình.
 4. Bắt đầu thân chương trình.

II – PHẦN TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 7: Các câu lệnh sau đúng hay sai: (2đ)

 1. If x:= 7 then a=b;
 2. If x>5 ; then a:=b;
 3. If x>5 then a:=b;m:=n;
 4. If x>5 then a:=b; else m:=n;

Câu 8: Chuyển các biểu thức viết trong pascal sau thành các biểu thức toán học? (3đ)

 1. (10 +2)* (10+ 2) / (3 + 1)
 2. 15*4-30+12
 3. a*x*x*x + b*x*x + c*x +d

----------HẾT--------

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (5Đ)

1. A             3. D                 5. A

2. C             4. C                  6. B

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Nội dung trên chỉ trích dẫn một phần nội dung trong Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 8 học kì 1 năm 2017 có đáp ánĐể xem được toàn bộ nội dung câu hỏi trong đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm tài liệu cùng chuyện mục: Bộ 5 đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học lớp 8 có đáp án năm 2017

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả thật cao trong kỳ kiểm tra sắp tới!

 

YOMEDIA