RANDOM
AMBIENT

Đề cương ôn thi HK2 môn Toán lớp 7 năm 2020

22/06/2020 1.09 MB 202 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200622/41372637368_20200622_135811.pdf?r=115
ANYMIND
Video-Banner

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề cương ôn thi HK2 môn Toán lớp 7 năm 2020. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả của chương trình đã học. Mời các em cùng tham khảo.

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2

TOÁN LỚP 7

I. LÝ THUYẾT

1. Phần đại số 7

1.Dấu hiệu điều tra, tần số, công thức tính số TB cộng

2.Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (cột, hình chữ nhật)

3.Biểu thức đại số, giá trị biểu thức đại số

4.Đơn thức là gì? Bậc của đơn thức, thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Tính tích tổng các đơn thức đồng dạng

5.Đa thức là gì? Bậc của đa thức, thu gọn đa thức.

6.Đa thức 1 biến là gì? Thu gọn, sắp xếp đa thức 1 biến? Tính tổng hiệu đa thức 1 biến.

 7. Nghiệm của đa thức 1 biến là gì? Khi nào 1 số được gọi là nghiệm của đa thức 1 biến? Cách tìm nghiệm của đa thức 1 biến.

2. Phần hình học 7

1. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác

2.Tam giác cân, tam giác đều

3. Định lý Py-ta-go

4. Quan hệ cạnh góc trong tam giác, hình chiếu và đường xiên, bất đẳng thức trong tam giác

5. Tính chất 3 đường trung tuyến

6. Tính chất phân giác của góc, tính chất 3 đường phân giác tròn tam giác

7. Tính chất 3 đường trung trực của tam giác

8. Tính chất 3 đường cao trong tam giác

II. BÀI TẬP

A. THỐNG KÊ

Câu 1. Điểm kiểm tra toán học kỳ I của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:

10         9         7         8         9         1         4         9

1         5         10         6         4         8         5         3

5         6         8         10         3         7         10         6

6         2         4         5           8        10         3         5

5         9         10         8         9         5         8         5

a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì?   

b) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng.

c) Tìm mốt của dấu hiệu.

d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng (trục hoành biểu diễn điểm số; trục tung biểu diễn tần số).

Câu 2. Một GV theo dõi thời gian làm bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 HS của một trường (ai cũng làm được) người ta lập bảng sau:

Thời gian (x)

5

7

8

9

10

14

 

Tần số (n)

4

3

8

8

4

3

N = 30

a) Dấu hiệu là gì? Tính mốt của dấu hiệu?

b) Tính thời gian trung bình làm bài tập của 30 học sinh?

c) Nhận xét thời gian làm bài tập của học sinh so với thời gian trung bình.

Câu 3. Số HS giỏi của mỗi lớp trong khối 7 được ghi lại như sau:

Lớp

7A

7B

7C

7D

7E

7G

7H

Số HS giỏi

32

28

32

35

28

26

28

a) Dấu hiệu ở đay là gì? Cho biết đơn vị điều tra.

b) Lập bảng tần số và nhận xét.

c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 4. Tổng số điểm 4 môn thi của các học sinh trong một phòng thi được cho trong bảng dưới đây.

32

30

22

30

30

22

31

35

35

19

28

22

30

39

32

30

30

30

31

28

35

30

22

28

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu? số GT khác nhau của dấu hiệu?

b) Lập bảng tần số, rút ra nhận xét

c) Tính trung bình cộng của dấu hiệu, và tìm mốt

Câu 5. Lớp 7A góp tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Số tiền góp của mỗi bạn được thống kê trong bảng (đơn vị là nghìn đồng)

1

2

1

4

2

5

2

3

4

1

5

2

3

5

2

2

4

1

3

3

2

4

2

3

4

2

3

10

5

3

2

1

5

3

2

2

 

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng “tần số”, tính trung bình cộng 

Câu 6. Thời gian làm bài tập của các hs lớp 7 tính bằng phút đươc thống kê bởi bảng sau:

4          5          6          7          6          7          6          4

6          7          6          8          5          6          9          10

5          7          8          8          9          7          8          8

8          10        9          11        8          9          8          9

4          6          7          7          7          8          5          8

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu?Tính số trung bình cộng?

c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?

Câu 7. Số cơn bão hàng năm đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm cuối cùng của thế kỷ XX được ghi lại trong bảng sau:

3

3

6

6

3

5

4

3

9

8

2

4

3

4

3

4

3

5

2

2

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng “tần số” và tính xem trong vòng 20 năm, mỗi năm trung bình có bao nhiêu cơn bão đổ bộ vào nước ta? Tìm mốt

c) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng bảng tần số nói trên.

---Để xem tiếp nội dung các phần bài tập các và đề mẫu của đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7, xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải về máy tính---

ĐỀ 10

Bài 1. Điểm kiểm tra môn toán HKII của các em học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

8

7

5

6

6

4

5

2

6

3

7

2

3

7

6

5

5

6

7

8

6

5

8

10

7

6

9

2

10

9

 

a) Dấu hiệu là gì? Lớp 7A có bao nhiêu học sinh?

b) Lập bảng tần số và tìm mốt của dấu hiệu

c) Tính điểm thi trung bình môn toán của lớp 7A

Bài 2. Cho hai đơn thức sau

\(P(x) = 5x^5 + 3x – 4x^4 – 2x^3 + 6 + 4x^2\)        và \(Q(x) = 2x^4 – x + 3x^2 – 2x^3 +  - x^5\)

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến?

b) Tính P(x) – Q(x)

c) Chứng tỏ x = -1 là nghiệm của P(x) nhưng không là nghiệm của Q(x)

d) Tính giá trị của P(x) – Q(x) tại x = -1

Bài 3. Tìm nghiệm của các đa thức sau: a) 2x – 5     b) x ( 2x + 2)

Bài 4. Cho tam giác ABC có BC = 2AB. Gọi M là trung điểm của BC, N là trung điểm của BM. Trên tia đối của tia NA lấy điểm E sao cho AN = EN. Chứng minh:

a) Tam giác NAB = tam giác NEM                      

b) Tam giác MAB là tam giác cân            

c) M là trọng tâm của tam giác AEC        

d) AB > \(\dfrac{2}{3}\)  AN                                   

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn thi HK2 môn Toán lớp 7 năm 2020. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Ngoài ra, các em có thể xem thêm đề thi HK2 môn Toán lớp 7 sau:

Chúc các em học tốt! 

 
 

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA