RANDOM
AMBIENT

Đề cương ôn tập Chương 4 ĐS & GT 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phạm Văn Đồng

21/02/2020 772.86 KB 104 lượt xem 2 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200221/40145485319_20200221_171236.pdf?r=7807
ANYMIND
Video-Banner

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề cương ôn tập Chương 4 ĐS & GT 11 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Phạm Văn Đồng. Đề cương gồm phần tóm tắt lý thuyết và bài tập luyện tập. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập và chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

 

 

CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN

VẤN ĐỀ 1 : GIỚI HẠN DÃY SỐ

A- LÝ THUYẾT

Một số giới hạn thường gặp:

B- BÀI TẬP

Bài 1: Tính các giới hạn sau:

a) \(\lim \frac{{2n + 1}}{{n + 2}}\) 

b) \(\lim \frac{{3{n^2} + 2n + 5}}{{7{n^2} + n - 8}}\)          

c) \(\lim \frac{{2{n^3}}}{{{n^4} + 3{n^2} + 2}}\)

d) \(\lim \frac{{{n^3} - 2n + 1}}{{2{n^2} - n + 3}}\)

e) \(\lim \frac{{\sqrt {{n^2} + 2} }}{{\sqrt {4{n^2} - 2} }}\)         

f) \(\lim \frac{{\sqrt {{n^2} + 1}  + 4n}}{{3n - 2}}\) 

g) \(\lim \frac{{3{n^2} + 1}}{{{n^2} + 4}}\)  

h) \(\lim \frac{{6{n^3} + 3n - 1}}{{7{n^3} + 2n}}\)

i) \(\lim \frac{{{n^2} + 2n - 4}}{{7{n^3} - 2n + 9}}\)     

j) \(\lim \frac{{{n^2} + \sqrt[3]{{1 - {n^6}}}}}{{\sqrt {{n^4} + 1}  - {n^2}}}\)

k) \(\lim \frac{{\sqrt[3]{{8{n^3} + 1}}}}{{2n - 5}}\)       

l) \(\lim \frac{{\left( {2n\sqrt n  + 1} \right)\left( {\sqrt n  + 3} \right)}}{{\left( {n + 1} \right)\left( {n + 2} \right)}}\)

Bài 2: Tính các giới hạn sau:     

a) \(\lim \frac{{1 + {3^n}}}{{4 + {3^n}}}\)               

b) \(\lim \frac{{{{4.3}^n} + {7^{n + 1}}}}{{{{2.5}^n} + {7^n}}}\)

c) \(\lim \frac{{{4^{n + 1}} + {6^{n + 2}}}}{{{5^n} + {8^n}}}\)

d) \(\lim \,\frac{{{2^n} + {5^{n + 1}}}}{{1 + {5^n}}}\)

e) \(\lim \frac{{1 + {{2.3}^n} - {7^n}}}{{{5^n} + {{2.7}^n}}}\)

f) \(\lim \frac{{1 - {{2.3}^n} + {6^n}}}{{{2^n}({3^{n + 1}} - 5)}}\)

e) \(\lim \frac{{{2^{5n + 1}} + 3}}{{{3^{5n + 2}} + 1}}\)                     

f) \(\lim \frac{{{{( - 1)}^n} + {{4.3}^n}}}{{{{( - 1)}^{n + 1}} - {{2.3}^n}}}\)

Bài 3:Tìm các giới hạn sau:

a) \(\,\lim \left( { - 4{n^3} - 3n + 1} \right)\,\,\,\,\,\,\)

b) \(\,\lim \left( {2n - 6{n^6} + 3} \right)\)

c) \(\,\lim \left( {2{n^4} - {n^2} + n} \right)\)

d) \(\,\lim \left( {3 - 2n + 8{n^2}} \right)\)

{-- xem toàn bộ nội dung Đề cương ôn tập Chương 4 ĐS & GT 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phạm Văn Đồng​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn tập Chương 4 ĐS & GT 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phạm Văn Đồng. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 
 

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA