RANDOM
AMBIENT

Đề cương ôn tập Chương 2 & 3 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lê Xoay

27/02/2020 1.37 MB 137 lượt xem 1 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200227/977815643679_20200227_111414.pdf?r=3003
ANYMIND
Video-Banner

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Đề cương ôn tập Chương 2 & 3 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Lê Xoay. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 2 & 3 HÌNH HỌC 11 NĂM HỌC 2019 - 2020

DẠNG 1. LÝ THUYẾT

Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

B. Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đấy hoặc đồng qui hoặc đôi một song song.

C. Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó.

D. Hai mặt phẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

Câu 2. Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết điều nào sau đây?

A. Một đường thẳng và một điểm thuộc nó.        B. Ba điểm mà nó đi qua.

C. Ba điểm không thẳng hàng.                             D. Hai đường thẳng thuộc mặt phẳng.

Câu 3. Trong các tính chất sau, tính chất nào không đúng?

A. Có hai đường thẳng phân biệt cùng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

B. Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

C. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

D. Nếu một đường thẳng đi qua hai điểm thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.

Câu 4. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Ba đường thẳng đôi một song song thì chúng cùng nằm trên một mặt phẳng.

B. Ba đường thẳng phân biệt đôi một cắt nhau thì chúng cùng nằm trên một mặt phẳng.

C. Ba đường thẳng đôi một cắt nhau thì chúng đồng quy tại một điểm.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 5. Cho các khẳng định:

(1): Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

(2): Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

(3): Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa.

(4): Nếu ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng thì chúng thẳng hàng.

Số khẳng định sai trong các khẳng định trên là

A. 1.                                B. 2.                             C. 3.                             D. 4.

Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì cheo nhau.

B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

D. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.

Câu 7. Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b.

A. 0.                              B. Vô số.                       C. 2.                            D. 1

Câu 8. Trong các hình vẽ sau hình nào có thể là hình biểu diễn của một hình tứ diện? (chọn câu đúng và đầy đủ nhất)

A. (I), (II).                     B. (I), (II), (III), (IV).                                C. (I).                          D. (I), (II), (III).

Câu 9. Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số cạnh là

A. 9 cạnh.                       B. 10 cạnh.                   C. 6 cạnh.                    D. 5 cạnh.

Câu 10. Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh là

A. 5 mặt, 5 cạnh.           B. 6 mặt, 5 cạnh.         C. 6 mặt, 10 cạnh.        D. 5 mặt, 10 cạnh.

Câu 11. Hình chóp có 16 cạnh thì có bao nhiêu mặt?

A. 10.                              B. 8.                             C. 7.                             D. 9.

{-- xem tiếp nội dung Đề cương ôn tập Chương 2 & 3 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lê Xoay​​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn tập Chương 2 & 3 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lê Xoay. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án câu hỏi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 
 

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA