RANDOM
AMBIENT

Bài tập trắc nghiệm tính độ dài đoạn thẳng, diện tích hình chiếu, chu vi và diện tích đa giác

10/02/2020 2.43 MB 98 lượt xem 2 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200210/808362106837_20200210_164044.pdf?r=8055
ANYMIND
Video-Banner

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập trắc nghiệm tính độ dài đoạn thẳng, diện tích hình chiếu, chu vi và diện tích đa giác. . Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập và chuẩn bị tốt cho các kì thi sắp tới.

 

 

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP TÍNH ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG, DIỆN TÍCH HÌNH CHIẾU, CHU VI VÀ DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

 

Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC = b, CC' = c. Độ dài đường chéo AC' là

A. \(AC' = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \) .                                              B. \(AC' = \sqrt { - {a^2} + {b^2} + {c^2}} \) .

C. \(AC' = \sqrt {{a^2} + {b^2} - {c^2}} \) .                                              D. \(AC' = \sqrt {{a^2} - {b^2} + {c^2}} \) .

Hướng dẫn giải:

Từ sách giáo khoa, đường chéo hình hộp chữ nhật \(AC' = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \)

Chọn A

Câu 2: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC = b, CC' = c. Nếu \(AC' = BD' = B'D = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \) thì hình hộp là

A. Hình lập phương.         B. Hình hộp chữ nhật        C. Hình hộp thoi.              D. Hình hộp đứng.

 Hướng dẫn giải:

 

AC' = BD' ⇒ hình bình hành ABC'D' là hình chữ nhật

BD' = B'D ⇒ hình bình hành BDD'B' là hình chữ nhật

AC' = B'D ⇒ hình bình hành ADC'B' là hình chữ nhật

Chọn B

Câu 3: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau. Người ta lấy trên giao tuyến d của hai mặt phẳng đó hai điểm A và B sao cho AB = 8. Gọi C là một điểm trên (P), D là một điểm trên (Q) sao cho AC, BD cùng vuông góc với giao tuyến d và AC = 6, BD = 24. Độ dài CD là:

     A. 22.                               B. 22.                                C. 30.                                D. 26.

Hướng dẫn giải:

Tam giác ABC vuông tại A nên \(BC = \sqrt {A{B^2} + A{C^2}}  = \sqrt {{8^2} + {6^2}}  = 10\).

Ta có \(\left. \begin{array}{l}
\left( P \right) \bot \left( Q \right)\\
\left( P \right) \cap \left( Q \right) = d\\
\left( Q \right) \supset BD \bot d
\end{array} \right\} \Rightarrow BD \bot \left( P \right) \Rightarrow BD \bot BC\).

Tam giác BCD vuông tại B nên \(CD = \sqrt {B{D^2} + B{C^2}}  = \sqrt {{{24}^2} + {{10}^2}}  = 26\).

Chọn D.

Câu 4: Cho ba tia Ox, Oy, Oz vuông góc nhau từng đôi một. Trên Ox, Oy, Oz lần lượt lấy các điểm A, B, C sao cho OA = OB = OC = a. Khẳng định nào sau đây sai?

A. O.ABC là hình chóp đều.

B. Tam giác ABC có diện tích \(S = \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{2}\).

C. Tam giác ABC có chu vi \(2p = \frac{{3a\sqrt 2 }}{2}\).

D. Ba mặt phẳng (OAB), (OBC), (OCA) vuông góc với nhau từng đôi một.

{-- xem toàn bộ nội dung Bài tập trắc nghiệm tính độ dài đoạn thẳng, diện tích hình chiếu, chu vi và diện tích đa giác ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập trắc nghiệm tính độ dài đoạn thẳng, diện tích hình chiếu, chu vi và diện tích đa giác. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án tài liệu các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 học tập tốt và đạt thành tích cao trong các kì thi sắp tới.

 
 

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA