RANDOM
AMBIENT

90 câu trắc nghiệm ôn tập Chương Giới hạn năm học 2019 - 2020 có đáp án

10/02/2020 872.01 KB 282 lượt xem 5 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200210/941081291703_20200210_165213.pdf?r=6393
ANYMIND
Video-Banner

HOC247 xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu 90 câu trắc nghiệm ôn tập Chương Giới hạn năm học 2019 - 2020 có đáp án. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả Chương giới hạn của chương trình Giải tích 11 và đạt điểm số cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

 

90 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG GIỚI HẠN CÓ ĐÁP ÁN

 

Câu 1. Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?

A. \(\frac{1}{n}\) .                                 B. \(\frac{1}{{\sqrt n }}\) .                              C. \(\frac{{n + 1}}{n}\) .                            D. \(\frac{{\sin n}}{{\sqrt n }}\) .

Câu 2. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

A. \({\left( {\frac{4}{3}} \right)^n}\) .                            B. \({\left( { - \frac{4}{3}} \right)^n}\) .                         C. \({\left( { - \frac{5}{3}} \right)^n}\) .                         D. \({\left( {\frac{1}{3}} \right)^n}\) .

Câu 3. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

A. \({\left( {0,999} \right)^n}\) .                      B. \({\left( { 2,001} \right)^n}\) .                         C. \({\left( {1,01} \right)^n}\) .                         D. \({\left( { - 2,001} \right)^n}\) .

Câu 4. Dãy số nào sau đây không có giới hạn?

A. \({\left( {0,99} \right)^n}\) .                        B. \({\left( { - 1} \right)^n}\) .                           C. \({\left( {-0,99} \right)^n}\) .                     D. \({\left( { - 0,89} \right)^n}\) .

Câu 5. \(\frac{{{{\left( { - 1} \right)}^n}}}{{n + 3}}\) có giá trị là bao nhiêu?

A. \( - \frac{1}{3}\) .                              B. -1.                                C. 0.                                 D. \( - \frac{1}{4}\) .

Câu 6. \(\lim \left( {\frac{{3 - 4n}}{{5n}}} \right)\) có giá trị là bao nhiêu?

A. \(\frac{3}{5}\) .                                 B. \(-\frac{3}{5}\) .                               C. \(\frac{4}{5}\) .                                 D. \(-\frac{4}{5}\) .

Câu 7. \(\lim \frac{{{2^n} + {3^n}}}{{{3^n}}}\) có giá trị là bao nhiêu?

A. 0.                                 B. 1.                                   C. \(\frac{2}{3}\) .                                 D. \(\frac{5}{3}\) .

Câu 8. \(\lim \sqrt {4 - \frac{{\cos 2n}}{n}} \) có giá trị là bao nhiêu?

A. 0.                                 B. \(\sqrt 2 \) .                               C. 2.                                 D. 4.

Câu 9. \(\lim \frac{{3{n^3} - 2n + 1}}{{4{n^4} + 2n + 1}}\) có giá trị là bao nhiêu?

A. 0.                                 B. \( + \infty \) .                               C. \(\frac{3}{4}\) .                                 D. \(\frac{2}{7}\) .

Câu 10. \(\lim \frac{{3{n^4} - 2n + 3}}{{4{n^4} + 2n + 1}}\) có giá trị là bao nhiêu?

A. 0.                                 B. \(+ \infty \) .                               C. \(\frac{3}{4}\) .                                 D. \(\frac{4}{7}\) .

{-- xem toàn bộ nội dung 90 câu trắc nghiệm ôn tập Chương Giới hạn năm học 2019 - 2020 có đáp án ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung 90 câu trắc nghiệm ôn tập Chương Giới hạn năm học 2019 - 2020 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án tài liệu các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 
 

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA