RANDOM
AMBIENT

30 câu trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 6 năm 2020 Trường THCS Võ Thành Trang

28/02/2020 669.84 KB 671 lượt xem 5 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200228/823010364201_20200228_183931.pdf?r=1205
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

 

 

 
 

TRƯỜNG THCS VÕ THÀNH TRANG

30 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HKII

Môn: Tin học 6

Năm học: 2019-2020

 

Câu 19. Hình ảnh có thể chèn vào vị trí nào trong văn bản?

A.Bên phải văn bản.                                    B.Bên trái văn bản.

C.Bên dưới văn bản.                                    D.Bất kỳ vị trí nào trong văn bản.

Câu 20. Em có thể tạo bảng gồm tối đa bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng?

A. 10 cột và 8 hàng                                     

B. 8 cột và 10 hàng             

C. Số cột tùy vào độ rộng của trang, số hàng không hạn chế   

D. Không hạn chế số hàng, số cột

Câu 21. Khi thực hiện các thao tác: Đặt con trỏ soạn thảo vào trong bảng => mở dải lệnh con Layout trên dải lệnh ngữ cảnh Table Tools => Nháy chọn InsertLeft, cột mới được chèn vào vị trí nào?

A. Bên trái cột có ô chứa con trỏ soạn thảo                    

B. Bên phải cột có chứa con trỏ soạn thảo

C. Bên trái bảng (cột mới là cột thứ nhất)                                   

D. Bên phải bảng (cột mới sẽ là cột cuối cùng)

Câu 22.  Để xóa một phần nội dung văn bản, em thực hiện thao tác

            A.  đặt con trỏ soạn thảo trước phần văn bản cần xóa và nhấn Backspace.

            B.  chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete.

            C.  đặt con trỏ soạn thảo sau phần văn bản cần xóa và nhấn Delete.

            D.chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Ctrl.

Câu 23.  Thao tác nào sau đây không phải là thao tác định dạng đoạn văn?

            A.  Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng.

            B.  Tăng mức thụt lề trái.

            C.  Căn giữa đoạn văn bản.

D.Tăng khoảng cách giữa các dòng.

Câu 24.  1 chữ cái, 1 chữ số hay 1 kí hiệu em gõ từ bàn phím được gọi là

            A.  1 dòng.                 B.  1 từ.                       C.  1 câu.                    D.1 kí tự.

Câu 25. Để chọn hướng trang và đặt lề trang, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh nào?

A. Page Setup            B. Page Layout          C. File                         D. Margins

Câu 26. Nếu em chọn phần văn bản chữ nghiêng và nháy vào lệnh trong nhóm Font, phần văn bản đó sẽ trở thành:

A. Vẫn là chữ nghiêng                                 B. Chữ vừa gạch chân, vừa nghiêng

C. Chữ không nghiêng                                 D. Chữ vừa đậm, vừa nghiêng

Câu 27. Khi gõ nội dung văn bản, khi xuống dòng nhưng chưa kết thúc 1 đoạn em dùng phím gì?

     A. Nhấn phím Enter   B. Nhấn phím Ship+Enter  C. Nhấn phím cách    D. Nhấn phím End

Câu 28. Muốn lưu văn bản vào máy tính, ta thực hiện:

     A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S                               B. Nháy nút trên thanh công cụ

     C. Chọn lệnh File/Save                                          D. Cả ba cách trên đều đúng

Câu 29. Hoạt động nào dưới đây có liên quan đến soạn thảo văn bản?

     A. Đọc một bài thơ                                                 B. Viết một bức thư gửi bạn

     C. Khởi động máy tính                                           D. Nghe tiếng đàn

Câu 30. Đâu không phải là thuộc tính cơ bản của định dạng đoạn văn bản:

     A. Chọn đoạn văn bản

     B. Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn

     C. Căn lề, vị trí lề của đoạn văn

     D. Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới

 

YOMEDIA