YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Toán 2 Bài: Tiền Việt Nam


Học 247 xin mời các em cùng tham khảo bài giảng Tiền Việt Nam bao gồm các kiến thức được trình bày cụ thể và chi tiết, cùng với các dạng bài tập minh họa giúp các em dễ dàng nắm vững được trọng tâm bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nhận biết tiền Việt Nam

- Ghi nhớ các loại tiền giấy và đồng xu có mệnh giá từ 100 đồng đến 1000 đồng.

- Bảng mệnh giá tiền giấy từ 100 đồng đến 5000 đồng

- Từ 500 đồng đến 100.000 đồng hiện tại đang lưu thông ở Việt Nam có 8 mệnh giá.

-  Hiện tại ở Việt Nam chỉ lưu hành và sử dụng mệnh giá từ 500 đồng trở lên

- Đơn vị tiền Việt Nam là đồng

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính tiền

- Cho các loại tiền trong ví, em tính tổng giá trị của tất cả các đồng tiền.

- Đơn vị của tiền Việt Nam là đồng.

b) Dạng 2: So sánh

- Tính tổng giá trị của mỗi vế hoặc tổng giá trị của các đồ vật.

- So sánh tương tự với cách so sánh các số có bốn chữ số.

c) Dạng 3: Tìm tiền thừa

-Tìm số tiền mà em đã tiêu.

- Tìm số tiền thừa bằng cách lấy số tiền em trả trừ số tiền em đã tiêu.

d) Dạng 4: Chuyển đổi tiền với các tờ giấy bạc đã học.

Tính tổng giá trị các tờ tiền sao cho bằng với giá trị của tờ giấy bạc cần chuyển đổi.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Phương pháp giải

- Nhẩm tổng các tờ giấy bạc 100 đồng sao cho bằng giá trị các tờ tiền cho trước.

- Đếm số các tờ giấy bạc 100 đồng có trong tổng đó rồi trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

a) 200 đồng đổi được 2 tờ giấy bạc 100 đồng.

b) 500 đồng đổi được 5 tờ giấy bạc 100 đồng.

c) 1000 đồng đổi được 10 tờ giấy bạc 100 đồng.

Bài 2

Số?

Phương pháp giải

Tính tổng các số trong mỗi ô rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 200 đồng + 200 đồng + 200 đồng = 600 đồng

b) 200 đồng + 200 đồng + 100 đồng + 200 đồng = 700 đồng

c) 500 đồng + 200 đồng + 100 đồng = 800 đồng

d) 500 đồng + 200 đồng + 100 đồng + 200 đồng = 1000 đồng

Bài 3

Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Phương pháp giải

 - Tìm tổng giá trị các tờ tiền có trong mỗi con lợn.

- So sánh rồi chọn hình chứa con lợn có nhiều tiền nhất.

Hướng dẫn giải

Lợn A : 200 đồng + 200 đồng + 100 đồng = 500 đồng

Lợn B : 200 đồng + 200 đồng + 200 đồng = 600 đồng

Lợn C : 500 đồng + 200 đồng = 700 đồng

Lợn D : 500 đồng + 200 đồng + 100 đồng = 800 đồng.

Chọn hình D

Bài 4

Tính

100 đồng + 400 đồng =                       700 đồng + 100 đồng = 

900 đồng - 200 đồng =                         800 đồng - 300 đồng = 

Phương pháp giải

Cộng hoặc trừ các số rồi viết thêm đơn vị "đồng" vào kết quả.

Hướng dẫn giải

100 đồng + 400 đồng = 500 đồng                700 đồng + 100 đồng = 800 đồng

900 đồng - 200 đồng = 700 đồng                800 đồng - 300 đồng = 500 đồng

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập minh họa

 Câu 1

Mỗi túi có bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

a) 500 đồng + 200 đồng + 100 đồng = 800 đồng

b) 500 đồng + 100 đồng = 600 đồng

c) 500 đồng + 500 đồng = 1000 đồng

d) 500 đồng + 100 đồng + 100 đồng + 100 đồng + 100 đồng = 900 đồng

e) 200 đồng + 200 đồng + 100 đồng + 200 đồng = 700 đồng.

Bài 2

Mẹ mua rau hết 600 đồng, mua hành hết 200 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Mẹ phải trả tất cả số tiền là:

600 + 200 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Vận dụng vào giải bài tập SGK và các bài tập tương tự.
YOMEDIA