YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Toán 2 Bài: Bảng chia 5


Để học tốt bài Bảng chia 5, Học 247 xin mời các em cùng tham khảo bài giảng dưới đây bao gồm các kiến thức được trình bày cụ thể và chi tiết, cùng với các dạng bài tập minh họa giúp các em dễ dàng nắm vững được trọng tâm bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Lập bảng chia 5 và các bài toán liên quan.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Thực hiện phép tính chia một số cho 5

- Muốn tính giá trị của phép chia, em cần nhẩm lại bảng chia vừa học hoặc nhẩm theo phép nhân.

Dạng 2: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Dạng toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, số nhóm và biết giá trị mỗi nhóm là như nhau, yêu cầu tìm giá trị của mỗi nhóm.

- Tìm cách giải: Em lấy giá trị của nhiều nhóm đã cho chia cho số nhóm.

- Trình bày bài.

- Kiểm tra lại lời giải của bài toán và mở rộng bài toán (nếu có)

Dạng 3: Điền số vào bảng: Số bị chia, số chia và thương.

Điền vào bảng các giá trị thương còn thiếu bằng cách lấy số bị chia chia cho số chia.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Số?

Phương pháp giải

Lấy số bị chia chia cho số chia và dùng bảng chia 5 vừa học để tìm được kết quả.

Hướng dẫn giải

Bài 2

Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?

Phương pháp giải

Muốn tìm đáp án ta lấy số bông hoa chia cho số bình.

Hướng dẫn giải

Số hoa trong mỗi bình là:

15 : 5 = 3 (bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa.

Bài 3

Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa?

Phương pháp giải

 Muốn tìm đáp án ta lấy số bông hoa chia cho 5.

Hướng dẫn giải

Số bình hoa là:

15 : 5 = 3 (bình hoa)

Đáp số: 3 bình hoa.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập minh họa

Câu 1: 15 : 5 =?

Hướng dẫn giải

Ta nhẩm: 5 x 3 = 15 nên 15 : 5 = 3

Câu 2: Năm bạn nhỏ có 20 cái kẹo. Biết số kẹo của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo ?

Hướng dẫn giải

Mỗi bạn có số cái kẹo là:

20 : 5 = 4 (cái)

Đáp số: 4 cái.

Câu 3: 

Hướng dẫn giải

Ta có: 10 : 5 = 2

Số cần điền vào bảng là 2

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
YOMEDIA