OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO

Toán 1 Bài: Các số 1, 2, 3


Dưới đây là phần tóm tắt lý thuyết, hướng dẫn giải các bài tập sách giáo khoa và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết của bài Các số 1, 2, 3 được Học 247 biên soạn cụ thể và rõ ràng, giúp các em học sinh lớp 1 hệ thống lại kiến thức đã học một cách chính xác và dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo.

ADMICRO/lession_isads=0
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

 Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có đồ vật.

- Đọc, viết được các chữ số

- Biết đếm xuôi và đếm ngược các số và thứ tự của các số đó.

1.2. Các dạng toán về Các số 1, 2, 3

Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.

Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số

Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là và thứ tự giảm dần là

Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.

- Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.

- Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.

Ví dụ: Số liền trước của số 3 và 2

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 12

Bài 1 trang 12

Viết số 1, 2, 3

Hướng dẫn giải:

Cách em viết các số 1, 2, 3 vở.

Bài 2 trang 12

Viết số vào ô trống (theo mẫu):

Hướng dẫn giải:

Bài 3 trang 12

Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp:

Hướng dẫn giải:

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 13

Bài 1 trang 13

Số?

Hướng dẫn giải:

Bài 2 trang 13

Số?

Hướng dẫn giải:

Bài 3 trang 13

Số?

Hướng dẫn giải:

Bài 4 trang 13

Viết số 1, 2, 3

Hướng dẫn giải:

Viết các số 1, 2, 3 vào vở.

NONE

Bài tập minh họa

Câu 1: Điền số thích hợp.

Hướng dẫn giải:

Trong hình có 3 cái đồng hồ.

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

ADMICRO

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

- Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn

- Nhận biết được các số 1, 2, 3 và vận dụng vào làm bài tập

ZUNIA9
OFF